Медиа

Yardım aksiyası çərçivəsində Bakının Binəqədi, Biləcəri, Rəsulzadə qəsəbələrində yaşayan aztəminatlı əsgər ailələrinə ərzaq bağlamaları çatdırılmışdır.

Дата: 2020-11-27

Avrora ailəsinin 100-ə qədər əməkdaşı cəbhə bölgəsində qəhrəmanlıq göstərir

Дата: 2020-10-30

Şirkətin 200-ə qədər əməkdaşı qan verib

Дата: 2020-10-23

Дата: 2020-10-02

В связи с Днем знаний 15 сентября «Аврора» передала школьные принадлежности и сумки

Дата: 2020-09-19

Kомпания «Аврора» обеспечила поставку продовольственных наборов и оказала содействие в снабжении питьевой водой сел

Дата: 2020-07-29

В связи с праздником Рамазан «Аврора Групп» провела акцию помощи

Дата: 2020-05-21

Команда «Аврора Групп» откликнулась на призыв и инициативу Первого вице-президента

Дата: 2020-04-24

«Аврора Групп» перечислила 200 тысяч манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом

Дата: 2020-03-24

Наступает 28-ая годовщина Ходжалинского геноцида, совершенного в результате армянского вандализма,

Дата: 2020-02-26

Kоманда Avrora Group посетила детишек, которые проходят лечение в детской онкологической клинике

Дата: 2020-02-14

Наступает 30-ая годовщина 20 Января

Дата: 2020-01-21

Дата: 2019-12-10